8 küsimust, millele sa ei pea töövestlusel vastama

8 küsimust, millele sa ei pea töövestlusel vastama 2019-11-06T11:31:41+02:00

8 küsimust, millele sa ei pea töövestlusel vastama

Kas tööandja saab ja tohib küsida töövestlusel kõike? Kas kõigele peab vastama? Vastus on ei. Privaatsust kaitstakse kooskõlas seadusega ja intervjueerija ei saa küsida küsimusi, millel ei ole seost töökohale kandideerimisega.

Meie eelmise blogipostituses ”Soovitaja valimine ja nende roll tööotsingul” rääkisime, et tööandja/värbaja peab saama töötaotlusprotsessi käigus isikuandmed käsitlemiseks ja kasutamiseks tööotsijalt endalt. Tööotsija nõusolek on vajalik ka Google’lt  või soovitajalt teabe saamiseks. Kui tööotsija on andnud nõusoleku teabe hankimiseks, tuleb tööotsijat teavitada teabe saamisel.

Mida töövestlusel ei saa küsida?

On olemas teatud asju, mida tööandja ei saa küsida. Nendele küsimustele võid jätta vastamata või vastata viisakalt. Võid otse ka küsida, et mis tähtsust sellel seoses tööga on. Seadus näeb ette, et tööandja võib ainult töösuhtega seoses käsitleda isiklikke andmeid.
Isiklikeks andmed on seaduse järgi näiteks peresuhted, tõekspidamised, seksuaaleelistused ja religioon.

Tööandja ei saa küsida töövestlusel järgnevaid küsimusi:

 • Kas sul on lapsi/kavatsed sa lapsi saada?
 • Mis on su perekonnaseis?
 • Kas oled sooritanud kaitseväe- või tisiviilteenistuse?
 • Kas sul on mõni tõsine haigus?
 • Millist religiooni esindad?
 • Kas oled poliitiliselt aktiivne/ Kas oled mingisuguse partei liige?
 • Kas oled ametiliidu liige?
 • Millised omandi-, äri- ja/või ettevõtlussuhted su perel on?

Põhimõtteliselt perega, religiooniga, poliitikaga ja seksuaalsusega seotud asjad ei kuulu tööandjale. Lapse saamine on seaduse vaatenurgast alati privaatne isiklik teave, isegi kui palka maksva tööandja vaatenurgast olekski sellel suur tähtsus. Tööandja on selliste küsimuste küsimistega töövestlusel vastuolus võrdõigluslikkuse seadusega.

Võrdõiguslikke seadusega keelatud küsimused töövestlusel on seoses rasedusega, lastesaamise plaanidega, laste arvuga ja lastehoiu korraldamisega. Samuti ei saa menetlust õigustada asjaoluga, et küsimustele vastamine on vabatahtlik. Tööotsija ei ole kohustatud rääkima rasedusest.

Kuigi mõnes kohas hinnatakse sõjalist juhtimist kõrgelt, ei saa tööandja uurida relva- või avaliku teenistuse kohta. Erandiks on sõjalise väärtusega tööd.

Poliitilise arvamuse saamiseks võib vajalikkuse nõude täita näiteks siis, kui parteiorganisatsioon taotleb kampaaniahaldurit. Ehk siis, kui sa ei ole kandideerimas erakonda, ei kuulu poliitiline veendumus ega pühendumus tööandjale.

Vastavalt eraelu puutumatuse kaitset käsitlevale seadusele, ei tohi tööotsijalt küsida tervisealast teavet, krediiditeavet ega narkootikumide testi. Seda teavet saab koguda ainult ametikohale valitud isikult ja ainult siis, kui seaduses sätestatud eritingimused on täidetud.

Mis siis, kui intervjuus küsitakse keelatud küsimust?

Nii võib juhtuda, sest mitte kõik tööandjad ei ole teadlikud, mida on lubatud küsida ja mida mitte. Nad võivad tahtmatult küsida tsiviil- või sõjaväe- või avaliku teenistuse kogemusi ning see ei tähenda midagi halba. Sel juhul võite lihtsalt tänada küsimuse eest ja keelduda vastamisest, väites, et küsimust ei tohiks küsida intervjuu olukorras. Ärge piinake ega süüdistage tööintervjueerivat, sest see ei lahenda ega too kaasa midagi head. Suunake vestlus mõistlikult suunas, mis töö jaoks tähtis on.

Mida siis saab küsida tööintervjuul?

Tööintervjuul võib küsida mida iganes. Lubatud küsimustele saab kõige paremini ette valmistada lugedes meie blogi postitust ’Tööintervjuu küsimused – milleks valmistuda?

ukkowork_logo

7 UKKO Worki Punkti

 • Turvaline töötasu maksmine
  Konkurentsivõimelised palgad. Alati ajakohane. Alati õigesti.

 • Paindlikkus
  Meiega on lihtne kokkuleppele jõuda!

 • Töötervishoid eraarstikeskuses
  Meie töötajate tervise eest hoolitseb Eraarstikeskus Mehiläinen.

 • Kindlustused
  Meil oled alati kindlustatud – tööajal ja vabal ajal!

 • Koolitused
  Ajakohane pädevus! Hoolitseme selle eest, et meie töötajate load/tunnistused ja oskused on alati tipptasemel.

 • Spordikulude hüvitamine
  Toetame sinu spordiharrastusi 150 € aastas!

 • Ajakohased töövahendid
  Meie töötajatel on alati ajakohased töövahendid ja korralikud tööriided!

Vabad töökohad

Sarnased kirjutised