Soovitaja valimine ja nende roll tööotsingul

Soovitaja valimine ja nende roll tööotsingul 2019-04-23T13:56:03+03:00
Suosittelijan valitseminen ja hänen merkityksensä työnhaussa

Soovitaja valimine ja nende roll tööotsingul

Tänapäeva tööturul on suur tähtsus võrgustikul ja suhetel. Värbajad soovivad kuulda töötaotleja seisukohti varasemate tööde kohta. Seetõttu on hea küsida eelmiste tööandjate, juhatajate või kolleegide soovitusi. Sõpru ei käsitleta soovitajatena, kuna soovitajaks peab olema isik, kellele oled tööd teinud, kellega oled koos töötanud või kellega on olnud ühistegevusi ettevõttes. Isiklikud sõbrad ei paku professionaalsel tasandil lisaväärtust.

Soovitajad on isikud, kes tunnevad hästi teie töötegemise viisi ja annavad teile hea hinnangu. Peaksite unustama sellised soovitajad, kellega kohtusite viimati üle 10 aasta tagasi. Need soovitajad ei tea, kuidas olete arenenud ja mida tänaseks teha oskate.

Soovitaja väärtus

Kui teie soovitajaks on isik, kes on tuntud alal, millele kandideerid, on soovitus kindlasti hea. Teatavatel juhtudel määrab töötaja valiku kindlaks soovitaja mainimine CV-s. Võtame näiteks, kui kaks sarnast töötaotlejat kandideerivad töökohale, kuid ühel neist on antud ala soovitajad ja teisel ei ole. Mis arvad, kumb osutub valituks?

Pea meeles, et soovitajaid ja soovitusi võib kasutada töötaotluses vaid siis, kui soovitajad on andnud selleks loa. Soovitajatel tuleb anda soostumus hakata soovitajaks ja kontaktandmete jagamiseks. Parim viis küsida luba on telefoni teel või näost näkku.

Soovitajaid ei ole kohustuslik lisada taotlusse, kuid neid loetakse tihti kandideerija plussiks. Kui sul mingil põhjusel ei ole soovitajaid, ole avatud ja räägi sellest värbajaga. Soovitajate puudumine võib äratada küsimusi, mis on tõeline põhjus sellele, et soovitajaid ei ole või nendest ei räägita. Kui sinu suhted eelmise tööandjaga ei olnud kõige paremad, siis ole avatud ja räägi sellest värbajaga. Halvim on see, kui keerutad või püüad vältida seda teemat. Ausus on alati usaldusväärsuse märk.

Soovitajate lisamine CV-le

Soovitajaid võiks olla 2-4, kuid mitte enam. Soovitajad lisatakse tavaliselt CV lõppu. Oluline on meeles pidada, et iga soovitaja juurde lisage kontaktandmed. See loob usaldusväärsust ja hõlbustab värbaja tööd, kui ta soovib soovitajaga ühendust võtta. Andmed peaks sisaldama soovitaja ees- ja perekonnanime, ametinimetust, tegevuskoht, telefoninumber ja e-posti aadress.

Esimeseks soovitajaks tasub lisada see, kes on teie arvates kõige olulisem kandideeritud töö jaoks, mida te otsite. Heas CV-s on olemas soovitajad, isegi kui neid ei ole töökuulutustes konkreetselt palutud.

Soovitajate kontrollimine

Töötaotlusprotsessis käivad värbajad teie lisatud soovitajad läbi, kuid enne seda on nad kohustatud seaduse järgi sinult küsima luba.

’’Tööandja peab koguma töötaja isikuandmed eelkõige töötegijalt endalt. Kui tööandja kogub isikuandmed teiselt inimeselt, peab tööandja hankima selleks nõusoleku töötegijalt.’’ (Tööõiguse seadus, 2. peatüki lõige 4)

Seadus kaitseb tööotsijat näiteks olukorras, kus ta taotleb uut töökohta, olles endiselt tööl praeguses ettevõttes. See tähendab, et värbaja ei tohi helistada praegusele tööandjale/soovitajale ilma töötegija nõusolekuta. Võib juhtuda, et tööotsija soovib oma töötaotlusprotsessi saladuses hoida, et vältida probleeme, kui taotleja ei osutunud valituks töökohale.

Kui värbaja saab soovitajalt teada tööotsijat puudutavast teabest, mis kahjustab tema valimist töökohale (näiteks selgitamata puudumised), peab ta enne otsuse tegemist sellest rääkima ka tööotsijaga.

’’Kui töötaja andmeid kogutakse mujalt kui töötegijalt endalt, peab tööandja teavitama töötajat sellest, millist teavet ta on saanud, enne kui langetatakse otsus.’’ (Tööõiguse seadus, 2. peatüki lõige 4)

Värbaja peab tagama teabe õigsuse. Näiteks võiksid puudumised olla tingitud teatud elusituatsioonide tõttu, millest varasem tööandja (praegune soovitaja) ei olnud teadlik, isegi kui ta oleks pidanud olema.

UKKO Workis hõlmab iga värbamisprotsess soovitajate kontrollimist. Loomulikult küsime alati tööotsijalt luba ja veendume, et andmed peaksid paika. Me ei tee värbamisotsust üksnes tugiandmete põhjal, vaid ikkagi töövestlus ja töötaotlus loevad taotlusprotsessis endiselt rohkem.

ukkowork_logo

7 UKKO Worki Punkti

 • Turvaline töötasu maksmine
  Konkurentsivõimelised palgad. Alati ajakohane. Alati õigesti.

 • Paindlikkus
  Meiega on lihtne kokkuleppele jõuda!

 • Töötervishoid eraarstikeskuses
  Meie töötajate tervise eest hoolitseb Eraarstikeskus Mehiläinen.

 • Kindlustused
  Meil oled alati kindlustatud – tööajal ja vabal ajal!

 • Koolitused
  Ajakohane pädevus! Hoolitseme selle eest, et meie töötajate load/tunnistused ja oskused on alati tipptasemel.

 • Spordikulude hüvitamine
  Toetame sinu spordiharrastusi 150 € aastas!

 • Ajakohased töövahendid
  Meie töötajatel on alati ajakohased töövahendid ja korralikud tööriided!

Vabad töökohad

Värbamisega Ukko Work:l tegeleb

Sarnased kirjutised