palkka

Löydät tältä sivulta blogikirjoituksia, jotka käsittelevät aihetta ”Palkka”.

Palkka on siis tyypillisesti rahallinen korvaus työnantajalta työntekijälle tehdystä työstä jonkin ajanjakson aikana. Palkkaa voidaan maksaa myös luontoisetuna, jolloin työntekijä saa esim. ateria-, puhelin-, asunto- tai autoedun. Palkkaa voidaan maksaa myös optioina tai osakkeina.

Palkka jaetaan brutto- ja nettopalkkaan, joista ensimmäisestä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja. Kun verot sun muut maksut on maksettu niin jäljellä olevasta summasta puhutaan nettopalkkana.

Palkan suuruus

Palkan suuruus määräytyy työnantajan ja työntekijän välisen sopimuksen mukaan. Sopimuksen vähimmäisehdot määrittää kyseisellä alalla käytettävä työehtosopimus (TES). Työntekijälle voidaan maksaa aikapalkkaa eli maksetaan työhön käytetyn ajan perusteella esim. viikko-, kuukausi- tai tuntipalkkaa. Urakkapalkkaa maksetaan työn tulosten perusteella.

Palkat Suomessa

Palkkoja nostetaan lähes vuosittain inflaation vastapainoksi. Reaaliansiot Suomessa ovatkin kasvaneet kolminkertaisiksi vuosina 1960-2010. Vuonna 1985 suomalaisen keskipalkka oli 973€ ja vuonna 2014 jo 3305€ .

Palkanmaksu Suomessa

Palkat on maksettava kunkin palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa ole sovittu toisin. Palkanmaksukausi on useinmiten kaksi viikkoa tai kuukausi. Palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille ja sen on oltava työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä. Palkka voidaan maksaa käteisenä vain pakottavasta syystä esim. silloin kun työntekijällä ei ole pankkitiliä tai se ei ole työnantajan tiedossa. Jokaisen palkan maksun yhteydessä työnantajalle lähetetään palkkalaskelma sähköisesti tai kirjallisesti, jossa on eritelty ja kerrottu miten palkka on laskettu, ja mitä siitä on vähennetty.

Palkan määräytymisen perusteita ovat esim:

  • Palkanmaksukauden aikana tehdyt työtunnit ja tuntipalkka
  • Palkanlisien, kuten ilta- tai yötyölisien suuruus ja niihin oikeuttavien tuntien määrä

Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi.

Meillä UKKO Workilla maksetaan palkat kahden viikon välein ja aina ajallaan!