Suosittelija

Tältä sivulta löydät kaikki kirjoituksemme, jotka käsittelevät aihetta: Suosittelija.

Suosittelijoita ovat henkilöt, jotka tuntevat hyvin työskentelytapasi ja voivat sen perusteella antaa sinusta hyvän arvion. Esimiesreferenssit ovat parhaita ja rekrytoijat arvostavat niitä eniten. Lähimmällä esimiehellä on oikeasti tietoa siitä, mitkä ovat hakijan tavoitteet ja kuinka hän on niistä suoriutunut.

Unohda kuitenkin suosittelijat, joiden tapaamisesta on yli kymmenen vuotta aikaa. He eivät tiedä, miten olet kehittynyt ja millainen on tämän päivän osaamisesi.

Suosittelijoita ja suosituksia voi käyttää työhakemuksessa ainoastaan, mikäli suosittelijat ovat lupautuneet toimimaan suosittelijoina. Ilman suostumusta suositteluja ei työhakemuksessa käyttää.

Suosittelijoiden merkitseminen ansioluetteloon

Suosittelijoita on hyvä olla kahdesta neljään, mutta ei sen enempää. Suosittelijat lisätään yleensä ansioluettelon loppuun. Ensimmäiseksi suosittelijaksi kannattaa merkitä se, jonka itse ajattelee olevan merkityksellisin haetun tehtävän kannalta.  Tärkeää on muistaa lisätä jokaisen suosittelijan yhteystiedot. Tämä luo uskottavuutta ja helpottaa rekrytoijan työtä, kun hän haluaa ottaa yhteyttä suosittelijaan.