Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen – Uhka vai mahdollisuus?

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen – Uhka vai mahdollisuus?

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on asia, jota moni yrittäjä pohtii. Lisäkäsille olisi tarvetta, mutta kyseessä on sekä iso henkinen että taloudellinen ponnistus yrittäjälle. Mikäli tarve on hetkellistä, niin usein käännytään ulkopuoliseen apuun, esimerkiksi vuokratyöfirman tai laskutuspalvelun tilapäisapureihin. Kun tarve on pidempiaikaista tai jatkuvaa, niin ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on fiksumpi vaihtoehto.

Työnantajapuolelle siirtyminen tuo mukanaan lukuisia uusia vastuita, kuten palkkojen maksun ja työaikojen määrittelemisen työsopimusta ja työehtosopimusta noudattaen. Onnistuneesti toteutunut rekrytointi voi olla alkusysäys kasvulle, mutta jos jokin ei mene niin kuin pitäisi, niin edessä voi olla vaikeat ajat.

Ennen ensimmäisen työntekijän rekrytointia tulisi ehdottomasti olla varmuus toiminnan kannattavuudesta. Pitää myös ottaa huomioon, että kukaan ei ole seppä syntyessään, vaan uusien työntekijöiden kouluttamiseen pitää varata aikaa. On ihan normaalia, että uuden työntekijän työpanos pääsee tuottavimmilleen vasta puolen vuoden tai vuoden jälkeen. Tätä varten pitäisi olla sitten tarpeeksi rahaa kassassa. Lisää tästä tärkeästä asiasta tekstin lopussa.

Työntekijän rekrytointi

Rekrytoinnissa on tarkoitus löytää parhaiten sopiva ehdokas avoimena olevaan työtehtävään. Rekrytointi voi tapahtua yrityksen sisältä tai sen ulkopuolelta. Kyseiseen prosessiin kuuluu työn vaatimusten analysointi, työnhakijoiden kiinnostuksen herättäminen, hakijoiden arviointi ja valinta, palkkaus sekä uuden työntekijän perehdyttäminen. Rekrytointi on pitkä prosessi ja sille kannattaa aina varata tarpeeksi aikaa, varsinkin jos työtehtävään tarvitaan jotain erityisosaamista.

Rekrytointi alkaa työpaikkailmoituksen tekemisellä . Työpaikkailmoituksen voi tehdä omille nettisivuille, tätä tarkoitusta varten oleville työpaikkaisvusto-portaaleihin tai esimerkiksi nykyään Facebookiin ”työpaikat”- osioon. Työpaikkailmoituksen pitää olla huolellisesti ja tarkasti tehty, koska se on osa yrityksen ulkoista viestintää ja, jotta sillä saavutetaan haluttava päämäärä. Ilmoituksessa pitää myös olla tarkka työnkuva ja palkan suuruus. Täydellisen työpaikkailmoituksen kirjoittaminen on ihan oma taiteenlajinsa ja olemmekin kirjoittaneet siitä kokonaan oman blogitekstin: Miten kirjoitetaan toimiva työpaikkailmoitus?

Saapuneiden työhakemusten perusteella kutsutaan hakijoita työhaastatteluun.

Työnhakijoiden haastattelu

Ennen työhaastattelujen aloittamista on hyvä tutustua sitä koskeviin lakeihin ja säädöksiin. Rekrytoijalla on oikeus kysyä vain välittömästi työntekijän suhteen kannalta oleellisia asioita esimerkiksi terveydentilanteesta, jos sillä on suora vaikutus työnsuorittamiseen. Työnantaja ei saa etsiä tietoa hakijoista sosiaalisen median tai Googlen kautta, vaan kaiken tiedon pitää tulla suoraan työnhakijalta. Tiedon hankkimiskielto ulottuu myös entisiin työnantajiin eli mahdollisiin suosittelijoihin. Työnhakijalta pitää erikseen kysyä lupa näihin referenssisoittoihin.

Haastattelujen jälkeen on tullut aika tehdä valinta. Rekrytoijan kannattaa tässä kohtaa vielä kerran palauttaa tarkasti mieleensä, mitä kyseiseltä hakijalta vaaditaan. Jokaista hakijaa kannattaa verrata osaamisen, kokemuksen ja työhaastattelussa saamien tietojen perusteella siihen mitä kyseiseen työhön haetulta alun perin vaadittiin. Rekrytoijan oma intuitio on myös tärkeässä osassa päätöstä tehdessä. Kun valinta on tehty, niin rekrytoijan on hyvä informoida muita hakijoita paikan täyttymisestä. Varaehdokkaita on hyvä olla, jos ensimmäinen ehdokas ei ota paikkaa vastaan syystä tai toisesta.

Työhaastattelu on myös oiva tilaisuus kerryttää positiivista työnantajakuvaa. Lisätietoa tästä löydät seuraavasta blogiartikkelista: Näin parannat työhaastattelukokemusta – 6 vinkkiä rekrytoijalle.

Työsopimus

Työsopimus voidaan laatia kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti ja siitä tulee käydä ilmi työsuhteessa noudatettavat ehdot. Suositeltavin tapa kuitenkin on kirjallinen sopimus, koska siitä on helpointa tarkastaa yksittäiset ehdot ja näin ollen välttyä ongelmatilanteilta.

Työsopimuksessa sovitaan ainakin

 • sopimuksen osapuolet
 • työn alkamispäivä
 • sopimuksen kesto
 • koeaika
 • työaika
 • työntekopaikka
 • työtehtävät
 • palkka ja sen määräytymisperuste
 • palkanmaksukausi
 • vuosiloma ja lomaraha
 • irtisanomisaika
 • lisä- ja ylityön tekeminen
 • sovellettava työehtosopimus.

Työsopimus on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jollei ole perusteltua syytä tehdä määräaikaista sopimusta esimerkiksi sijaisuuden tai harjoittelun ajaksi tai kausiluontoiseen työhön. Määräaikaisuuden peruste täytyy mainita työsopimuksessa. Huomaathan, että työsopimuksessa ei voida asettaa ehtoja, jotka ovat ristiriidassa lain tai työehtosopimuksen kanssa.

Työntekijän palkkaamisen kannattavuus

Kun palkkaat ensimmäistä työntekijää, on olennaista tehdä realistiset laskelmat siitä, onko töitä riittävästi ja kuinka paljon lisää tuottoa työntekijän pitäisi yritykselle tehdä. Työntekijän kustannukset työnantajalle vaihtelevat toimialoittain ja noudatettavan työehtosopimuksen mukaan, mutta minimissään kustannukset ovat bruttopalkka x 1,5 kerroin.

On fiksua varautua vielä suurempiin kustannuksiin, mutta tuosta on hyvä aloittaa. Eli palkan lisäksi pitää maksaa vielä pakolliset työnantajamaksut, kuten työeläke-, sosiaaliturva- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä tapaturma- ja ryhmähenkivastuu.

Kun työntekijän palkka on 2500€/kk, niin todellinen menoerä työnantajalle on 3750€/kk. Vähintään sen verran työntekijän pitäisi myyntikatetta eli voittoa yritykselle kerryttää, jotta vältyttäisiin tappiolta.

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen ei siis ole riskitöntä, mutta kyseinen askel pitää ottaa, jos haluaa oman liiketoimintansa laajentuvan ja kehittyvän. Työnantajille on olemassa erilaisia tukia, kuten esimerkiksi palkkatuki, jonka tarkoitus on helpottaa riskinottoa uuden työntekijän palkkaamisessa. Tukea voi anoa Työ- ja elinkeinotoimistolta.

 

By | 2018-09-13T14:14:01+03:00 5.7.|Rekrytointi|0 Kommenttia

Tietoa kirjoittajasta:

Sami on UKKO Workin kovin kärppäfani. Tämän lisäksi hän on myös osaava markkinoija, jolla on halua kehittyä valitsemallaan uralla. Toimiston kuivimmat läpät kuulee yleensä Samilta. "Miksi kutsutaan isoa töppäystä Pauligilla? - Juhlamokaksi

Jätä kommentti